Общи правила за ползване

Всички материали, статии, снимки, видео клипове, програмни технологии и графични елементи на Paralell.eu са собственост на сайта, освен ако не е цитиран друг автор. Разрешено е частично или пълно използване на материали от сайта, само с цитиране  чрез активен хиперлинк към paralell.eu– https://paralell.eu/

Всички потребителски  статии и обявления, както и коментарите под новините на Paralell.eu, изразяват само и единствено личното мнение на съответните им автори – потребители на сайта, а не на собствениците и издателите на сайта.

Това означава, че Paralell.eu както и неговите администратори и модератори, не носят каквато и да е отговорност за съдържанието им.

Paralell.eu и собствениците на този сайт носят отговорност само за публикуваните авторски материали на сайта и които са подписани с името на автора им.

При ползване на друг източник на информация, то той задължително е цитиран и вината за евентуална неточност и неизчерпателност не е на Paralell.eu, а на цитирирания първоизточник.
Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в Paralell.eu.
Съответно собствениците на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

Ограничаване на отговорността

2.1 Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е“. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни.

2.2 Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

2.3 Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

Задължения на потребителя при регистриране

Paralell.eu си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави точна, вярна, пълна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);
б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Paralell.eu има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Препратки

3.1. Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

Авторски права

4.1 Както съдържанието, така и дизайнът и структурата на този уеб сайт са защитени с авторско право на Paralell.eu. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2 Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Newslink.bg.

4.3 Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора Paralell.eu.

Реклами

5.1 В някои случаи, ако Вие кликнете върху някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. Paralell.eu не контролира и не носи отговорност за въпросните cookies. Сайтът може да изпраща cookies и проследяващи файлове с цел идентификация на регистрирани потребители и запазване на настройките за достъп във Вашия браузър.
Всички условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта Paralell.eu, без да се налага специално уведомление на потребителите.
Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на Paralell.eu не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.
Новинарски сайт Paralell.eu, както и неговите администратори, редактори и други служители никога няма да изискват от Вас информация по електронна поща.
Ако получите email от името на Paralell.eu, изискващ от Вас да изпратите лични данни, имена и пароли за достъп или каквато и да била информация, трябва да знаете, че това е опит за измама от страна на трети лица и незабавно трябва да уведомите контролните органи или собственика на сайта.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията за ползване.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта Paralell.eu.
Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, се прилагат законите на Република България.За нас


Ние сме млад новинарски сайт и се стараем да предложим на нашите читатели подбрано качествено, интересно и любопитно съдържание, което да събуди интереса към знанието и смислените неща от деня, страната и света.


КОНТАКТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Бюлетин    Нашият уебсайт използват бисквитки за по-добро сервиране на съдържание. Приемайки нашите общи условия, вие се съгласявате с тях.