Самоосигуряващи се лица


Самоосигуряващи се лица са художниците, преводачи, писатели, композитори, морските лица, собствениците и съдружници в търговски дружества, адвокатите, пенсионерите, които работят и други. Задължението на самоосигуряващите се лица за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лица подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата. Ако самоосигуряващото се лице не подаде декларация за избор на вида на осигуряването в 7-дневния срок при започване и възобновяване на трудовата дейност, то подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт – само за фонд “Пенсии“.

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица за 2024 г.

Тъй като няма как предварително да знае с точност какви приходи ще има сумарно годишно, самоосигуряващото се лице определя месечна сума за осигурителен доход, върху който плаща ежемесечо осигурновки.  Месечните авансови вноски на самоосигуряващите се лица се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат (например, за февруари 2023 г. – до 25 март 2023 г.). Окончателните осигуровки се внасят при годишното изравняване на осигурителния доход за съответната година върху разликата между действителните доходи от трудова дейност на самоосигуряващото се лице и неговия авансов осигурителен доход. При годишното изравняване на доходите не участват тези, които не са от трудова дейност – например авторските и лицензионни възнаграждения, субсидиите на земеделските стопани и др. Годишното изравняване се извършва чрез Таблица 1, която е приложение към годишната данъчна декларация. Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски е до 30 април на съответната година. Ето няколко практически примера в линка:

Самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващите се лица внасят дължимите осигурителни вноски по съответната сметка на компетентната ТД на НАП, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не упражняват трудова дейност през целия месец, се определя пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността. Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания внасят осигурителни вноски за едно от основанията по избор. Например, ако лицето е земеделски производител, едноличен търговец и участва като съдружник в ООД се осигурява само за едното.


Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


За нас


Ние сме млад новинарски сайт и се стараем да предложим на нашите читатели подбрано качествено, интересно и любопитно съдържание, което да събуди интереса към знанието и смислените неща от деня, страната и света.


КОНТАКТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Бюлетин    Нашият уебсайт използват бисквитки за по-добро сервиране на съдържание. Приемайки нашите общи условия, вие се съгласявате с тях.